Conferentie
zaterdag 11 februari 2017
9.00 - 15.30 uur
Amersfoort

NL Vitaal: samen voor een gezonde jeugd

NL Vitaal is hét congres voor alle wethouders die een gezonde leefomgeving voor de jeugd in Nederland willen realiseren. Overgewicht en obesitas vormen immers een grote bedreiging voor de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in Nederland. Tijdens NL Vitaal zijn alle gesprekken gericht op handvatten voor de rol als gemeentebestuurder: goede voorbeelden en concrete interventies die effect hebben.

Naast minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn zijn er tijdens de conferentie ook verschillende vertegenwoordigers aanwezig uit onder meer het onderwijs, zorg, welzijn en sport. Hiernaast is het mogelijk om met medebestuurders en leiders vanuit NL2025 -uit het bedrijfsleven, de culturele en wetenschappelijke wereld, kunstenaars en sporters- in gesprek te gaan. Zij denken graag mee en delen hun kennis en ervaringen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat alle kinderen in Nederland aan boord zijn en blijven?

Aanmelden

Nieuws

In gesprek met Minister Schippers en Staatssecretaris Van Rijn

NL Vitaal biedt u de mogelijkheid om in gesprek te gaan Minister Schippers en Staatssecretaris Van Rijn. Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

Lees hier meer!

Carole Thate

General Manager bij World of Johan Cruyff / Aanjager NL2025

“Uit ervaring weet ik hoe belangrijk sport en gezonde voeding zijn bij het tegengaan van overgewicht en obesitas. Overgewicht en obesitas vormen een grote bedreiging voor de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in Nederland en er zijn grote verschillen tussen groepen mensen in de samenleving met uiteenlopende sociaaleconomische achtergronden. Op 11 februari ben ik aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan over ambities en ervaringen te delen.”

Johan Wakkie

Voorzitter van Stuurgroep Sport en Cultuur / Aanjager NL2025

“Voldoende bewegen, gezonde voeding krijgen en in aanraking komen met kunst en cultuur, muziek en denksporten zijn de aspecten die ervoor zorgen dat kinderen gezond opgroeien. Ik zet me ervoor in om deze aspecten met elkaar te verbinden en wil graag op 11 februari met elkaar ervaringen delen.”

Feike Sijbesma

CEO van DSM / Aanjager NL2025

“Ik vind het van groot belang dat onze kinderen gezond opgroeien. Daarvoor is het belangrijk dat we zorgen voor een betere bewustwording van het belang daarvan bij jongeren en zorgen voor gezonde voeding en beweging. Dat is ook de reden dat ik 11 februari aanwezig ben, ik kijk er naar uit om een bijdrage te leveren en help graag bij het leggen van nieuwe verbindingen, om bestaande verbindingen te versterken en om succesvolle initiatieven verder op schalen.”

Paul Depla

Voorzitter Jongeren Op Gezond Gewicht

“Jongeren Op Gezond Gewicht heeft een duidelijk doel. We willen dat onze jeugd woont, leert, recreëert en werkt in een gezonde omgeving. Voor alle kinderen en jongeren moet een gezonde levensstijl de normaalste zaak van de wereld zijn.

Dat is een ambitieuze opgave. Die realiseren we alleen als we dat met elkaar doen. Door als gemeenten, scholen, sportverenigingen en bedrijven samen te werken, kunnen we meters maken.

Ik hoop dat we tijdens NL Vitaal samen een grote stap kunnen zetten naar een gezonde omgeving voor onze jongeren. Ik kijk er dan ook naar uit jullie als betrokken wethouders te mogen ontmoeten samen met vertegenwoordigers uit onderwijs, zorg, welzijn en sport. Ook de minister en de staatssecretaris zullen er zijn.

Zo pakken we allemaal onze rol. En werken we toe naar een gezonde toekomst voor onze jeugd.”

Erik Scherder

Nederlandse hoogleraar Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit in Amsterdam / Aanjager 2025

“Helaas blijkt dat de mate van activiteit bij gezonde kinderen en volwassenen steeds verder afneemt. De iPad heeft de plaats ingenomen van het buitenspelen en de sportschool. Niet iedereen hoeft topsport te bedrijven, maar ik zeg wel: word en blijf lichamelijk actief. Het heeft een gunstig effect op je weerstand, je stemming en de verstandelijke reserves die jongeren nog moeten opbouwen. Op 11 februari deel ik graag mijn kennis en ervaring hierover met jullie.”

Dick Boer

CEO van Ahold Delhaize / Aanjager 2025

“Voor mij staat als een paal boven water dat we de komende jaren veel meer moeten investeren in zaken die een grote impact hebben op het welzijn van mensen, zoals hun gezondheid. Hoe gezonder onze kinderen zowel lichamelijk als geestelijk opgroeien in een gezonde leefomgeving, hoe meer kansen ze hebben om op een positieve manier aangesloten te blijven in de samenleving. Ik zie legio mogelijkheden om ons welzijn en dat van onze kinderen te verbeteren en ik ben 11 februari dan ook graag aanwezig om daar samen over in dialoog te gaan.”