NL Vitaal regionaal: samen naar een gezonde generatie

In navolging op de landelijke bijeenkomst NL Vitaal ‘Samen naar een gezonde jeugd’, begin 2017 organiseren wij nu regionale bijeenkomsten in diverse gemeenten. Dit doet Jongeren Op Gezond Gewicht in samenwerking met wethouders van de betreffende gastgemeente en NL2025.

Een gezonde generatie in een gezonde gemeente is een gezamenlijke maatschappelijke opdracht. Wanneer we de handen ineenslaan, publiek én privaat, kunnen we in een hele regio of zelfs meerdere regio’s een gezonde omgeving creëren! 

Iedere regio heeft cruciale spelers om te komen tot een gezonde generatie. Tijdens de bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek en verkennen we wat we elkaar concreet kunnen bieden.

NL Vitaal is gebaseerd op de white paper “Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland”. U kunt deze paper HIER lezen. 


Nieuws

Geplande regionale bijeenkomsten:

30 Januari 2019 in Alkmaar

april 2019 in Rotterdam, nadere informatie volgt

juni 2019 in Friesland, nadere informatie volgtNL Vitaal in de media:

De Heemsteder: Overheid, sport en bedrijfsleven slaan handen ineen via NL Vitaal

Brabants Dagblad: Afgesproken! Bedrijven zetten zich in voor gezonde jeugd na meeting in Oss

VSG: NL Vitaal Noord-Oost Brabant in Oss leidde tot samenwerking in de regio

Noord Hollands Dagblad: Overgewicht bij kinderen te lijf, maar hoe? + foto 

Martin van Rijn

Voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“We willen dat ieder kind of jongere de kans krijgt veilig en gezond op te groeien en iets van het leven te maken. Sport, bewegen en een gezond gewicht maken die kans alleen maar groter. Maar dat is zelfs in een welvarend land als Nederland niet altijd vanzelfsprekend. Zo is één op de zeven jongeren te zwaar en in bepaalde wijken zelfs één op de drie. Dat is een probleem waar we samen wat aan moeten doen. Hoe? Dat zit al vaak in de kleine dingen. Denk aan aandacht voor gezonde lunches en traktaties op school. Er gebeurt gelukkig al veel. We delen goede voorbeelden en we leren van elkaar. Laten we dat blijven doen. Ik wil me daar voor blijven inzetten. En ik verwacht u ook. Ik ga daarom graag met u in gesprek op 11 februari.”

Edith Schippers

Voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Kinderen hebben op steeds jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dat is een oplosbaar probleem waarin we met z’n allen het verschil kunnen maken. Bedrijven, overheden, sportclubs, scholen, de naschoolse opvang, supermarkten, voedselfabrikanten, cateraars: samen moeten we aan de slag! Ieder van ons kan veel betekenen, ieder op ons eigen terrein. Samen kunnen we de echte omslag maken die cruciaal is voor deze kinderen. Van gezonde schoolkantines tot de inzet van buurtsportcoaches, van toegankelijke speelpleinen tot sporttrainingen voor kinderen in de naschoolse opvang. Door te zorgen voor meer sport- en beweegaanbod in de buurt, makkelijk te krijgen gezonde voeding, en inspiratie kunnen we samen het verschil maken voor onze jeugd. Er gebeurt al veel, maar we kunnen beter! Ik ga graag met u in gesprek.” www.allesisgezondheid.nl

Carole Thate

General Manager bij World of Johan Cruyff / Aanjager NL2025

“Uit ervaring weet ik hoe belangrijk sport en gezonde voeding zijn bij het tegengaan van overgewicht en obesitas. Overgewicht en obesitas vormen een grote bedreiging voor de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in Nederland en er zijn grote verschillen tussen groepen mensen in de samenleving met uiteenlopende sociaaleconomische achtergronden. Op 11 februari ben ik aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan over ambities en ervaringen te delen.”

Johan Wakkie

Voorzitter van Stuurgroep Sport en Cultuur / Aanjager NL2025

“Voldoende bewegen, gezonde voeding krijgen en in aanraking komen met kunst en cultuur, muziek en denksporten zijn de aspecten die ervoor zorgen dat kinderen gezond opgroeien. Ik zet me ervoor in om deze aspecten met elkaar te verbinden en wil graag op 11 februari met elkaar ervaringen delen.”

Feike Sijbesma

CEO van DSM / Aanjager NL2025

“Ik vind het van groot belang dat onze kinderen gezond opgroeien. Daarvoor is het belangrijk dat we zorgen voor een betere bewustwording van het belang daarvan bij jongeren en zorgen voor gezonde voeding en beweging. Dat is ook de reden dat ik 11 februari aanwezig ben, ik kijk er naar uit om een bijdrage te leveren en help graag bij het leggen van nieuwe verbindingen, om bestaande verbindingen te versterken en om succesvolle initiatieven verder op schalen.”

Paul Depla

Voorzitter Jongeren Op Gezond Gewicht

“Jongeren Op Gezond Gewicht heeft een duidelijk doel. We willen dat onze jeugd woont, leert, recreëert en werkt in een gezonde omgeving. Voor alle kinderen en jongeren moet een gezonde levensstijl de normaalste zaak van de wereld zijn. Dat is een ambitieuze opgave. Die realiseren we alleen als we dat met elkaar doen. Door als gemeenten, scholen, sportverenigingen en bedrijven samen te werken, kunnen we meters maken. Ik hoop dat we tijdens NL Vitaal samen een grote stap kunnen zetten naar een gezonde omgeving voor onze jongeren. Ik kijk er dan ook naar uit jullie als betrokken wethouders te mogen ontmoeten samen met vertegenwoordigers uit onderwijs, zorg, welzijn en sport. Ook de minister en de staatssecretaris zullen er zijn. Zo pakken we allemaal onze rol. En werken we toe naar een gezonde toekomst voor onze jeugd.”

Erik Scherder

Nederlandse hoogleraar Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit in Amsterdam / Aanjager 2025

“Helaas blijkt dat de mate van activiteit bij gezonde kinderen en volwassenen steeds verder afneemt. De iPad heeft de plaats ingenomen van het buitenspelen en de sportschool. Niet iedereen hoeft topsport te bedrijven, maar ik zeg wel: word en blijf lichamelijk actief. Het heeft een gunstig effect op je weerstand, je stemming en de verstandelijke reserves die jongeren nog moeten opbouwen. Op 11 februari deel ik graag mijn kennis en ervaring hierover met jullie.”

Dick Boer

CEO van Ahold Delhaize / Aanjager 2025

“Voor mij staat als een paal boven water dat we de komende jaren veel meer moeten investeren in zaken die een grote impact hebben op het welzijn van mensen, zoals hun gezondheid. Hoe gezonder onze kinderen zowel lichamelijk als geestelijk opgroeien in een gezonde leefomgeving, hoe meer kansen ze hebben om op een positieve manier aangesloten te blijven in de samenleving. Ik zie legio mogelijkheden om ons welzijn en dat van onze kinderen te verbeteren en ik ben 11 februari dan ook graag aanwezig om daar samen over in dialoog te gaan.”

Eric van der Burg

Voormalig wethouder JOGG-gemeente Amsterdam

“Als gemeenten moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat alle kinderen zo gezond mogelijk kunnen opgroeien. Ik kijk er naar uit om op 11 februari het gesprek aan te gaan met collega’s uit het hele land om kennis en ervaringen uit te wisselen hoe we overgewicht en obesitas bij kinderen kunnen bestrijden. In Amsterdam doen we dat in eerste instantie door preventie. Niet ingrijpen als het te laat is, maar zorgen dat kinderen van jongs af aan een gezonde leefstijl ontwikkelen. Dat doen we door verbinding te zoeken met scholen, maar ook met ouders en jeugdverpleegkundigen. In sommige gevallen komt preventie echter te laat. Dan zetten wij een speciale aanpak voor morbide obese kinderen in samen met verzekeraar Zilveren Kruis. Kortom: door de hele keten rondom het kind te betrekken.”

Marja Krans

Voormalig wethouder van Smallingerland

“Inzetten op vitaliteit en gezondheid vraagt van ons een investering - we krijgen er iets voor terug wat onbetaalbaar is!”