Over NLvitaal landelijk
De locatie
8 oktober 2022

NLvitaal
landelijk Iedereen bedankt
voor een geslaagde
NLvitaal landelijk!

Staatssecretaris Maarten van Ooijen, jongeren, wethouders uit JOGG-gemeenten en leiders vanuit bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs, sport en cultuur kwamen op 8 oktober 2022 samen om elkaar te helpen bij concrete acties waardoor ieder kind gezond kan leven. We kijken terug op een waardevolle dag waarin verbinding en concrete actie centraal stonden. Een belangrijke conclusie; minder losse, kortstondige initiatieven, meer gezamenlijk inzetten op een structurele aanpak. Heeft u NLvitaal landelijk 2022 gemist of wilt u het nog eens herbeleven? Bekijk het verslag van de dag en de aftermovie.

Over NLvitaal landelijk

Samen voor een gezonde jeugd

Voor veel kinderen en jongeren is het een grote uitdaging om gezond te leven. Zeker voor de jeugd uit gezinnen in een kwetsbare positie. Veel van hen eten dagelijks onvoldoende groente en fruit en halen de landelijke beweegnorm niet. Dat moet veranderen. 

JOGG en NL2025 werken maatschappijbreed aan een gezondere samenleving, waarin ieder kind dezelfde kans heeft om gezond op te groeien. Een samenleving met gezonder voedingsaanbod in en rondom scholen, winkels en evenementen, een samenleving met ruimte en tijd om in beweging te zijn en te sporten, een samenleving waarin niet wordt gerookt en bewust met alcohol wordt omgegaan.

Er is al veel bereikt, maar er kan en moet nog veel gebeuren. Waar liggen de kansen? Hoe maken we meer impact waar het probleem het grootst is? Waar wringt het? Hoe creëren we in het lokale beleid en in de praktijk de omslag van ongezond naar gezond?

Tijdens NLvitaal Landelijk gaan we daarover in gesprek met bestuurders vanuit Rijksoverheid, gemeenten, scholen, zorginstellingen, sportverenigingen en bedrijven én jongeren. We delen dan actief onze praktische kennis en ervaringen met als doel tot gezamenlijke acties en concrete maatregelen te komen om de gezonde keuze de makkelijkste te maken.

Over de organisatie
Sinds 2017 organiseren JOGG en NL2025 iedere twee jaar een landelijke bijeenkomst om bestuurders vanuit de Rijksoverheid, gemeenten, scholen, zorginstellingen, sportverenigingen en bedrijven én jongeren, met elkaar te verbinden rondom de maatschappelijke opgave: een gezondere samenleving voor iéder kind. 

Een aantal keer per jaar worden onder de naam JOGG-NLvitaal ook regionale bijeenkomsten georganiseerd. Ben je benieuwd hoe het eraan toegaat op de regionale JOGG-NLvitaal bijeenkomsten? Neem dan hier een kijkje.

Bekijk de terugblik 2022
Marjon Bachra, Directeur-bestuurder JOGG
“Een Leefstijltransitie krijgen we alleen voor elkaar als Rijksoverheid, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties het bevorderen van een gezonde leefstijl meewegen bij iedere beleidskeuze die zij maken.”
Willem-Alexander, Koning
“Gezonde jeugd, gezond land, gezonde toekomst”

De locatie

De Werkspoorkathedraal is dé industriële hotspot van Utrecht. Deze enorme fabriekshal werd voor NLvitaal landelijk omgebouwd tot intieme setting waar zowel het plenaire gesprek, de tafel-sessies, de lunch als de borrel plaatsvonden.

Werkspoorkathedraal
Tractieweg 41
3534AP, Utrecht
Open in Google Maps

JOGG-NLvitaal regionaal

Wil je meer weten over onze regionale bijeenkomst?

Ga naar JOGG-NLvitaal