Over JOGG-NLvitaal

JOGG richt zich op alle kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar. Zij zijn de volwassenen van de toekomst. Wanneer de jeugd opgroeit in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl wordt zij fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust voor haar toekomst. En groeit zij op tot een gezonde generatie. Daarmee creëren we in de toekomst een vitale samenleving. JOGG verbindt: beleid en praktijk, landelijk en lokaal, publiek en privaat!

Wij zijn ook deel van een tweetal afspraken. Ik kan jullie garanderen dat deze in ieder geval worden nagekomen!
De aftermovie van de landelijke JOGG-NLvitaal bijeenkomst in 2019
Gezonde jeugd, gezond land, gezonde toekomst!
Wij zijn ook deel van een tweetal afspraken. Ik kan jullie garanderen dat deze in ieder geval worden nagekomen!
De aftermovie van de landelijke JOGG-NLvitaal bijeenkomst in 2019
Gezonde jeugd, gezond land, gezonde toekomst!
Wij zijn ook deel van een tweetal afspraken. Ik kan jullie garanderen dat deze in ieder geval worden nagekomen!
De aftermovie van de landelijke JOGG-NLvitaal bijeenkomst in 2019
Gezonde jeugd, gezond land, gezonde toekomst!

Samen naar een gezonde omgeving

Sinds begin 2017 zijn er twee landelijke JOGG-NLvitaal bijeenkomsten georganiseerd, op 11 februari 2017 en op 8 maart 2019. In navolging op de landelijke bijeenkomst NLvitaal ‘Samen naar een gezonde jeugd’, begin 2017, organiseert JOGG nu regionale bijeenkomsten in diverse gemeenten. Voor de organisatie van de JOGG-NLvitaal bijeenkomsten werkt JOGG samen met NL2025 en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een JOGG-NLvitaal bijeenkomst heeft groot belang bij een divers en compleet gezelschap, want samen bereiken we meer. Zo waren er bijvoorbeeld bij de landelijke bijeenkomst van 8 maart 2019 85 gemeenten aanwezig, met een landelijke spreiding en was de verhouding tussen de grote en klein(ere) gemeenten zeer goed. Alle provincies waren afgedekt en naast de meest relevante maatschappelijke partners die zijn verbonden en waar lokaal mee aan de slag gegaan kan worden (Gezonde School, Cruijff Foundation, NOC-NSF, sportbonden, Pharos, Schoolraden, etc.) waren er ook negen GGD regio’s aanwezig. In het Magazine on the Spot kunt u het ‘live’ verslag van deze landelijke bijeenkomst lezen.

Koning Willem-Alexander
Gezonde jeugd, gezond land, gezonde toekomst

NL2025

Vanuit NL2025 willen we de samenleving nog vitaler maken. We helpen bij het creëren van een gezonde leefomgeving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien. JOGG-NLvitaal ontsnippert en verbindt het landschap van initiatieven op dit gebied en biedt deze initiatieven een platform om te schalen. NL2025 biedt JOGG en andere initiatieven op deze manier een podium en netwerk om hun impact te vergroten. Vanuit een integrale aanpak ontstaan nieuwe verbindingen en worden op de bijeenkomsten concrete afspraken gemaakt om samen te werken.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u zien hoe het eraan toegaat op de regionale bijeenkomsten? Neem een kijkje bij de terugblik op de hoofdpagina.

Hoe ziet een JOGG-NLvitaal bijeenkomst eruit?

Door middel van de JOGG-NLvitaal bijeenkomsten werken we aan het leggen van verbindingen en samen concreet aan de slag gaan om komende generaties gezond op te laten groeien. Een gezonde generatie in een gezonde gemeente is een gezamenlijke maatschappelijke opdracht. Wanneer we de handen ineenslaan, publiek én privaat, kunnen we in een hele regio of zelfs meerdere regio’s een gezonde omgeving creëren! Iedere regio heeft cruciale spelers om te komen tot een gezonde generatie. Tijdens de bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek en verkennen we wat we elkaar concreet kunnen bieden. Ook worden best practices uit de regio met u gedeeld. Daarmee kunt u, vanuit uw rol, in actie komen om deze en komende generaties gezond op te laten groeien.

Marjon Bachra,Directeur-bestuurder JOGG
Een gezonde leefomgeving maken voor jongeren? Dat moeten zij zelf doen. Maar ik vind dat wij daarvoor met z’n allen verantwoordelijk zijn. Dat kunnen we niet bij onze kinderen neerleggen. Ik hoop dat nog meer gemeenten zich aansluiten bij ons werknet.
Deelnemers gaan met elkaar in gesprek